Thursday, September 24, 2009

Õigel ajal õiges kohas...

Olles nüüd paar nädalat äärmiselt aktiivne olnud ning tutvunud mitmete akadeemiliste organisatsioonidega, mõistsin ma kuivõrd tähtis on õigel ajal olla õiges kohas. Nimelt käisin ma Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori katsetel. Sel päeval proovis sisse saada 3 inimest ning mina osutusin valituks ;). Järgmistele katsetele tuli kohale aga 7 inimest. Kuna kooris on aga väga suur altide puudus, siis teisel korral enam sopraneid lihtsalt vastu ei võetud. Seega mul lihtsalt vedas, et läksin esemesel katsepäeval, mitte teisel. Kõik oleneb ajastamisest ja hetke olukorrast! Iseenesest on see ju natukene ebaaus, aga eks need õiged juhused ongi need, mis muudavad elu. Ja kui mõnikord ei veagi, siis leian ma, et nii pidigi minema, sest tean, et midagi hoopis paremat ootab mind järgmise nurga taga.... Hoidkem silmad lahti ;)

No comments:

Post a Comment